Dodaj komentarz

Witaj w naszym gimnazjum

O szkole:

  • Dyrektor Gimnazjum nr 3 – mgr Elżbieta Terajewicz
  • Sekretarz Szkoły – Monika Rzeźniczak
Sekretariat czynny – 7.30- 14.30
  • Pedagog – mgr Halina Kawiak

Godziny pracy pedagoga i psychologa – 8.00 – 14.00

  • Pielęgniarka: Maria Ardanowska, Elżbieta Koper, Barbara Michałek – 8.00-13.00

Informacje ogólne:

  • Liczba oddziałów: 9
  • Liczba uczniów: 230
  • Kadra pedagogiczna: 37 nauczycieli
  • Nauczane języki obce: niemiecki, angielski /inne wg potrzeb/

Atuty naszej szkoły to:

  • szkoła kameralna, bezpieczna, przyjazna uczniowi
  • uczeń dla nas nie jest anonimowy
  • monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz budynku
  • doświadczona kadra, stale podnosząca swoje kwalifikacje, przygotowana do pracy zarówno z uczniem uzdolnionym, jak i mającym trudności w nauce
  • dziedziniec w środku szkoły /bezpieczne przerwy na świeżym powietrzu/
  • dobra baza lokalowa:
  • stołówka
  • świetlica
  • centrum multimedialne
  • biblioteka i czytelnia
  • dobrze wyposażona sala gimnastyczna
  • nowoczesne pomoce dydaktyczne
  • siłownia
  • boisko ze sztuczną nawierzchnią
  • sala informatyczna ze stałym łączem Internetowym
  • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

W opiece nad dziećmi pomagają:

  • pielęgniarka /5 razy w tygodniu/
  • pedagog i doradca psychologiczny – pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
Reklamy